• obrázek slideu
  • obrázek slideu
  • obrázek slideu
  • obrázek slideu
  • obrázek slideu
  • obrázek slideu
Rekonstrukce radnice Ostrava-Jih, Rekonstrukce

Zakázka:
OC Kopřivnice

Realizace:
Rekonstrukce

21.09.2018

Komplikovaná území nejsou problém

Umíme si poradit s komplikovanými pozemky, vyřídit změnu využití území i kladně vyřídit složité přeložky inženýrských sítí. Zdárným příkladem je projekt Rozšíření areálu firmy JANČA V.M. v Ostravě.

DaF - PROJEKT s.r.o. - projekční kancelář a projekční činnost

Naše projekční kancelář je úzce specializovaná na celkovou projekční a inženýrskou činnost v oboru Pozemního stavitelství. Tato oblast zahrnuje občanské, bytové a průmyslové stavby včetně na ně navazujících inženýrských staveb (přípojek inž.sítí, komunikací, oplocení, sadových úprav, ČOV a apod.). Vzhledem ke komplexnosti naší firmy jsme se stali partnery skupiny KRP GROUP s.r.o., která zajišťuje další navazující servis a to hlavně v oblasti energetického poradenství, zajišťování finančních služeb a komplexního servisu v realizační fázi.