• obrázek slideu
  • obrázek slideu
  • obrázek slideu
  • obrázek slideu
  • obrázek slideu
  • obrázek slideu
Domů » O firmě - DaF - PROJEKT s.r.o.

Zakázka: Kaufalnd Brno
Realizace: zateplení budovy

DaF - PROJEKT s.r.o. - projekční a inženýrská činnost

Naše projekční a inženýrská kancelář je zaměřená na komplexní projekční a inženýrskou přípravu staveb v oboru Pozemního stavitelství. Tato oblast zahrnuje občanské, bytové a průmyslové stavby včetně pro ně nedílných inženýrských staveb (přípojek inženýrských sítí, komunikací, sadových úprav a zeleně, oplocení, mobiliářů, ČOV, retencí apod.).

Historie a tradice

Firma DaF – PROJEKT s.r.o. vznikla v roce 2002 sloučením dvou firem Ing. Vítězslav Dvorský, D-PROJEKT (fyzická osoba) a Dagmar Lančová (Fúsová-fyzická osoba).

Oba subjekty jsou historicky spjaty s firmou D-PROJEKT založenou ing.Jiřím Dvorským v r. 1991. Tato firma vzešla po revoluci z projekční složky Krajské organizace pro rozvoj a zavádění nové techniky (dále jen KORT) v Ostravě, jenž působila od roku 1960. Jeden z bývalých zaměstnanců KORTu je dodnes zaměstnancem firmy, další tři jsou dodnes trvalými externími spolupracovníky firmy. Historická tradice a nástup progresivního vedení firmy jsou do jisté míry zárukou, že dlouhodobý a osvědčený program firmy zůstane v podstatných rysech zachován a současně je pružně doplňován a obměňován s cílem dosažení vyšší kvalitativní úrovně výsledného produktu.

Současnost

V současné době firma klade důraz na zajištění KOMPLEXNOSTI v přípravě a realizaci staveb, což znamená, že zajišťujeme přípravnou projektovou a legislativní fázi, zajišťujeme či jsme jinak nápomocni s realizační fází a samozřejmě zajišťujeme dokončující legislativní fázi pozemních staveb - jinými slovy zajistíme

vše od úvodní vize či studie až po kolaudaci stavby na klíč

Nedílnou součástí jasné představy o konečném díle je zpracování 3D modelů staveb a profesionálních vizualizací.

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle naší společnosti jsou stále stejné – a to je spokojenost našich zákazníků. Pro ně vyvíjíme maximální snahu ať už vzděláváním, pílí a ochotou našich mladých zaměstnanců nebo profesionálním přístupem a zkušenostmi našich zodpovědných projektantů.