• obrázek slideu
 • obrázek slideu
 • obrázek slideu
 • obrázek slideu
 • obrázek slideu
 • obrázek slideu
Domů » Služby - DaF - PROJEKT s.r.o.
 1. Předprojektová příprava:
  1. Shromáždění vstupních údajů a stanovení základních cílů plánované stavby
  2. Zpracování architektonických a objemových studií včetně 3d vizualizací
  3. Zajištění potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace (geologický, geodetický,o výskytu plynů...) a fotodokumentace
  4. Zabezpečení veškerých nutných průzkumů pro vypracování dokumentace (geologický, geodetický, radonový, atmogeochemický, historický, termovize apod.)
 2. Projektová příprava:
   1. Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
   2. Projednání DUR s dotčenými orgány a organizacemi pro účel vydání územního rozhodnutí
   3. Zajištění vydání územního rozhodnutí
   1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení resp.ohlášení (DSP)
   2. Projednání DSP s dotčenými orgány a organizacemi pro účel vydání stavebního povolení resp.ohlášení stavby
   3. Zajištění vydání stavebního povolení resp.ohlášení stavby
   1. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
   2. Projednání DSP s dotčenými orgány a organizacemi
   3. Dohled autora nad dodržením předmětu zpracované projektové dokumentace
   4. Pomoc s výběrem dodavatele stavby
 3. Realizační fáze stavby:
  1. Výkon autorského dozoru(AD)
  2. Výkon technické dozoru stavebníka (TDI)
  3. Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
  4. Zabezpečení změn potřebných povolení
  5. Předání stavby, zajištění kolaudačního rozhodnutí
 4. Management v oblasti dotací:
  1. Připrava podkladů pro získání dotací